Domů » Bezpečnost » Nebezpečný poplach
Zdroj: pixabay.com

Nebezpečný poplach

Srp 10, 2015
Publikoval:
720 přečtení

Dnešní svět je protkaný obrovskou sítí informací, ať už jde o televizi, noviny a hlavně internet. Člověk je zaplavován mnohdy protichůdnými informacemi ze všech stran. To platí i ve světě potravin, kde mohou takové zprávy způsobit i problémy.

Na jednom konkrétním příkladu bych rád předvedl, jak zavádějící a dokonce nebezpečné mohou být některé informace, pokud se dostanou do nepovolaných rukou. V minulosti jeden bulvární časopis uveřejnil alarmující článek o extrémně nebezpečných dětských příkrmů. V článku uvedl, že nezávislý test objevil u některých zeleninových a ovocných pyré pro děti nadlimitní obsah reziduí pesticidů. Také to peprně okořenil výčtem nebezpečnosti těchto látek.

Samozřejmě by se v dětské výživě měla tato rezidua objevovat co nejméně a určitě ne v hodnotách, které zakazuje legislativa. Ale co si z takové zprávy mohou vzít rodiče dětí? Logicky je to vyděsí. Někteří si mohou začít dělat vlastní příkrmy. Ne každý má možnost vypěstovat si svou zeleninu a ovoce. Koupí si ji tedy v supermarketu a udělá si svou s pocitem, že je zdravější.

Musíme se ovšem podívat na legislativní limity pesticidů v dětské výživě a v čerstvé zelenině a ovoci. Je jasné, že limity v potravinách pro děti jsou nejpřísnější. Ale v zelenině a ovoci jsou tyto limity sto až tisíckrát vyšší. To znamená, že dvou nebo čtyřnásobné překročení limitů v dětské výživě nedosahuje ani zdaleka maximálních hodnot u čerstvé zeleniny a ovoce. Ovšem pyré dělané doma může obsahovat daleko více pesticidů.

Proto je dobré vždy každou podobnou zprávu rozebrat v klidu a vyhledat si k ní další informace dříve, než začnete dělat nějaká zbrklá opatření.