Domů » Bezpečnost » Alimentární onemocnění

Alimentární onemocnění

Led 27, 2016
Publikoval:
2108 přečtení

Každý z nás se už někdy setkal se střevními problémy. Příčin vzniku střevních problémů může být několik. Jednou z nich je tzv. alimentární onemocnění. Alimentární onemocnění je stav, kdy dochází (nebo přesněji již došlo) k infekci či otravě z potravin.

Alimentární onemocnění jsou dle SZU VVP (Státní zdravotní ústav, Vědecký výbor pro potraviny) rozdělovány do třech kategorií podle mechanizmu účinku mikroorganizmů způsobující nákazy.

Alimentární infekce – infekce vyvolané mikroorganizmy, které se šíří prostřednictvím potravin či vody; mikroorganizmy se dostávají do zažívacího traktu, kde se pomnoží a vyvolají onemocnění.

Alimentární infekce jsou způsobené většinou fekálně-orálním přenosem z člověka na člověka. Tyto infekce jsou ovlivněny především lidským faktorem (tzv. lidské nemoci). Lze jim zabránit některými protiepidemickými opatřeními. Mezi původce způsobující tento typ onemocnění např. patří Salmonella Typhi způsobující tzv. břišní tyf nebo bakterie Escherichia coli způsobující akutní průjmová onemocnění. Zde je odkaz na celý článek.

Alimentární toxoinfekce – onemocnění vyvolané bakteriálními endotoxiny (toxiny uvolňované z mrtvé bakterie), které mají neblahý vliv především na sliznici tlustého střeva.

Alimentární toxoinfekce jsou v současné době často se vyskytujícím problémem. Zdrojem onemocnění je vždy zvíře, které může být pouze „přenašečem“ mikroorganizmů bez nutnosti projevu onemocnění. Přenos na člověka probíhá prostřednictvím kontaminované potraviny či vody. Do této skupiny jsou řazeny např. salmonelózy (Salmonella enterica), kampylobakteriózy (Campylobacter jejuni) apod.

Alimentární intoxikace – onemocnění vyvolané potravinami, ve kterých se již pomnožily bakterie; vlivem metabolické aktivity bakterií se v potravinách již nahromadily exotoxiny (toxiny uvolňované živými bakteriemi do okolí), které po konzumaci vyvolají otravu.

Alimentární intoxikace se vyskytují pouze ojediněle a většinou jsou spojeny se společným stravováním (např. botulismus jako následek konzumace po domácku vyrobených masových či zeleninových konzerv). Původcem botulismu je bakterie Clostridium botulinum.

V případě alimentárních onemocnění je důležitá především prevence. Ta spočívá mj. ve zvýšené hygienické úrovni obyvatel, konkrétněji v dodržování hygienických předpisů (zásobárny vody, výroba a manipulace s potravinami apod.), očkování, jehož hlavním cílem je navodit co nejvyšší imunitu ve společnosti, opatřeních proti zavlečení infekce např. vstupními prohlídkami do zaměstnání (zejména potravinářské podniky) či ochraně hranic před zavlečením nákaz ze zahraničí osobami, surovinami nebo dováženými zvířaty.

Původců alimentárních onemocnění je celá řada. Proto bude téma na tomto webu dále rozvíjeno formou „seriálu“ o nejčastěji se vyskytujících původcích.