Domů » Bezpečnost » Evropský strážce potravin EFSA

Evropský strážce potravin EFSA

Čvn 22, 2015
Publikoval:
1393 přečtení

EFSA (European Food Safety Authority) – česky Evropský úřad bezpečnosti potravin je hlavním zástupcem EU pro bezpečnost potravin a krmiv. Jeho hlavní sídlo je ve městě Parma v Itálii. Je zodpovědný za identifikaci rizik, tvorbu nápravných opatření, sledování změn, legislativní návrhy a to vše v celém řetězci výroby potravin od pole až na Váš stůl. Je hlavním poradním orgánem Evropské komise a parlamentu z pohledu bezpečnosti potravin. Na jejich žádost zpracovává vědecké studie, monitorovací programy a vydává náležitá odborná vyjádření.

Úzce spolupracuje s inspekčními orgány jednotlivých členských zemí. V České republice to je hlavně Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) a Státní veterinární správa (SVS). Spolu s těmito institucemi organizuje celoevropské kontrolní programy potravin a krmiv, např. sledování reziduí pesticidů a obsah mykotoxinů ve spotřebním koši průměrného obyvatele, které pak centrálně vyhodnocuje.

Něco o úloze EFSA se můžeme dozvědět i v tomto videu:

Na jejich internetové stránce http://www.efsa.europa.eu/ zveřejňují aktuální informace a vyjádření, věnují se konkrétně i některým tématům, jako rezidua pesticidů, kontaminanty potravin, mykotoxiny a GMO. Můžete se zde podívat i na výroční zprávy a vědecké publikace.

Důležitou úlohou EFSA je provozování Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF), které sbírá data od inspekčních orgánů o nevyhovujících potravinářských výrobcích a informuje ostatní členské státy.